CONTACT

CENTRUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICÃ PENTRU

APÃRARE CBRN ȘI ECOLOGIE

HYBRIDSIM

DATE GENERALE

 • Titlul proiectului: Structuri compozite hibride simulatoare de corp uman utilizate pentru evaluarea impactului dinamic în medii cu potenţial de risc ridicat
 • Acronimul: HYBRIDSIM
 • Programul: PNCDI II - Parteneriate în domenii prioritare
 • Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0678
 • Contract de finanțare: 307/2014
 • Sursa de finanțare: Bugetul de stat și contribuție financiară proprie
 • Valoarea totală a contractului: 1.452.000 lei
  • Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.250.000 lei
  • Sursa 2 – contribuție financiară proprie: 202.500 lei
 • Durata proiectului: 24 luni
 • Perioada de derulare a proiectului: 02.07.2014 - 30.09.2017
 • Contractor: Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie
 • Director proiect: Dr.ing. Ciprian SĂU, telefon: 021.332.11.99; e-mail: [email protected]

PARTENERI

 • Coordonator proiect
 • Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie

  Șoseaua Olteniței nr. 225, sector 4, București, web site: www.nbce.ro

  Director proiect - Dr.ing. Ciprian SĂU; e-mail: [email protected]

  Membrii echipei de cercetare:

  Teodora ZECHERU, Claudiu LAZAROAIE, Liviu MATACHE, Ioan SAFTA, Gabriel EPURE, Simona BADEA, Mihaela LAZAROAIE, Ioana LAZAR, Adrian RACHITEANU, Florentina ALEXE, Marcel SONU, Adrian BUGEAN, Razvan PETRE, Ovidiu IORGA, Aurica DUMITRESCU, Traian ROTARIU, Camelia TUDORAN

 • Partener P1:
 • SC STIMPEX SA

  Strada Teclu Nicolae nr. 46-48, sector 3, Bucuresti, web site: http://www.stimpex.ro

  Responsabil de proiect - Radu-Constantin Ciuluvică; [email protected]

  Membrii echipei de cercetare:

  Marcel ISTRATE, George CHIRCU, Nicolae SCARLAT, Alina STANCULESCU, Mihaela GRIGORE ROMAN, Ana Maria PUIU, Sorin DANCI, Constantin NICA, Florin SIMION, Vasile SOMOGHI, Rodica BUZATU, Vasile MOLDOVAN, Danut VASILE, Saziana GRADINARU, Rodica MARUNTELU

 • Partener P2:
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI, UPB

  Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucuresti, web site: http://www.upb.ro/

  Responsabil de proiect - Conf.dr.ing. Paul Octavian STĂNESCU; [email protected]

  Membrii echipei de cercetare:

  Horia IOVU, Catalin ZAHARIA, Eugeniu VASILE, Corina ANDRONESCU, Marina Celina DAMIAN, Mihaela DIACONU (BUNEA)

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea la partenerul industrial a unei tehnologii de fabricaţie pentru un simulant hibrid al corpului uman care să combine avantajele gelatinei şi ale săpunurilor balistice.

Proiectul de faţă îşi propune realizarea unui simulant al corpului uman care să îmbine avantajele mediilor menţionate, astfel ca, prin variaţia densităţii în interiorul calupului pentru testare sau a manechinului, să se poată simula inclusiv organele interne caracteristice corpului uman.

Acest simulant va avea aplicaţii în industria automobilistică, industria aeronautică, investigaţii judiciare (aplicaţii criminalistice post-incident), dezvoltare echipamente de protecţie în medii cu potenţial exploziv (letal), industria specială: protecţia maşinilor de luptă; dezvoltare muniţii neletale; dezvoltare muniţii destinate forţelor speciale.

Derularea în bune condiţii a proiectului se bazează pe faptul că membrii echipei de cercetare au participat împreună la derularea cu succes şi a altor proiecte de cercetare, cu aplicaţii in domeniul protecţiei individuale sau balistice, finalizate cu brevete de invenţie, studii tehnice sau lucrări de cercetare.

REZULTATE PRECONIZATE

 • - acumularea si producerea de cunostinte in domeniul simulatorilor de corp uman pentru utilizarea in teste balistice;
 • - publicarea de articole in reviste de circulatie internationala;
 • - comunicari stiintifice la sesiuni si workshop-uri militare si civile;
 • - studii si rapoarte stiintifice;
 • - specificatii tehnice;
 • - tehnologie de laborator si instalatie de sinteza;
 • - rapoarte de testare;

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 • Etapa 1 - Obţinerea de noi materiale şi structuri compozite hibride utilizate ca simulatori ai corpului uman
  Perioada de derulare: 02.07 - 28.11.2014
  Descarca raport
 • Etapa 2 - Model experimental pentru structuri compozite hibride utilizate ca simulatori ai corpului uman
  Perioada de derulare: 29.11.2014 - 30.11.2015
  Descarca raport
 • Etapa 3 - Tehnologie de laborator pentru sinteza structurilor compozite hibride utilizate ca simulatori ai corpului uman
  Perioada de derulare: 01.12.2015 - 30.11.2016
  Descarca raport
 • Etapa 4 - Evaluarea finală a structurilor compozite hibride utilizate ca simulatori ai corpului uman
  Perioada de derulare: 01.12.2016 - 30.09.2017

DISEMINARE

Teodora Zecheru, Cătălin Zaharia, Claudiu Lăzăroaie, Ciprian Său – SIMULANTS OF THE HUMAN BODY FOR BALLISTIC PURPOSES (PRIOCHEM International Symposium – 10th Edition, Bucharest, 30-31 October 2014)

Zecheru T., Său C., Lazaroaie C., Zaharia C., Rotariu T., Stanescu P.-O., Novel formulations of ballistic gelatin. 1. Rheological properties, Forensic Science International 263, pp. 204-210, 2016

T. Zecheru, A. Dena, M. Lăzăroaie, F. Alexe, C. Lăzăroaie, C. Său, Assessment of the bullet impact on a new ballistic gelatin, International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable Development, ed. a XII-a, ICECHIM, Bucureşti, România, 27-28 octombrie 2016.

T. Zecheru, L. Haller, C. Său, C. Lăzăroaie, G. Epure, T. Rotariu, Novel formulations of ballistic gels for shock wave impact behavior determination, Proceedings of the 19th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice, Czech Republic, April 20–22, 2016.

T. Zecheru, C. Său, C. Zaharia, C. Lăzăroaie, Rheological properties of human body simulants for military use, International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable Development, ed. a XI-a, ICECHIM, Bucureşti, România, 29-30 octombrie 2015.

T. Zecheru, M. Manolescu, C. Său, Human body simulants for military and forensic research, International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems, Military Technical Academy, Bucharest, ROMANIA, 22-23 May 2015.